Wystawa „„Kostka – Gra zmysłów” – Instalacja sensoryczna | Sztuka Wrażliwości

Wystawa "„Kostka – Gra zmysłów” – Instalacja sensoryczna | Sztuka Wrażliwości „Kostka – Gra zmysłów” to wystawa sensoryczna, która jest wyprawą dzieci w świat faktur, tekstur, dźwięków i zapachów oraz…

Wystawa „„Kostka – Gra zmysłów” – Instalacja sensoryczna | Sztuka Wrażliwości

Sztuka Wrażliwości: Sztuka zabawy i komunikacji

Sztuka Wrażliwości: Sztuka zabawy i komunikacji Fundacja Kultura Enter zaprasza na warsztat, podczas którego wspólnie odkryjemy: Jak być niezastąpionym kompanem osoby w spektrum autyzmu? Jak w zabawie, na luzie i…

Sztuka Wrażliwości: Sztuka zabawy i komunikacji

Sztuka Wrażliwości: Zabawy dotykowe: Lepienie z gliny

Sztuka Wrażliwości: Zabawy dotykowe: Lepienie z gliny Fundacja Kultura Enter zaprasza na warsztat, podczas którego dzieci będą mogły dać upust swojej niekontrolowanej ekspresji podczas spotkania z niezwykłą fakturą i konsystencją…

Sztuka Wrażliwości: Zabawy dotykowe: Lepienie z gliny

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Fundacja Kultura Enter z siedzibą przy ul. Balladyny 8/9, 20-601 Lublin jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w celu organizacji wydarzenia artystycznego, w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji Kultura Enter (podstawa z art 6 ust 1 lit. f RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
 • Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Fundacja Kultura Enter wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email fundacja@kulturaenter.eu lub pisemnie na adres siedziby Fundacji Kultura Enter wskazany w pkt. 1. Proszę pamiętać że, przed realizacją Pana/Pani praw będziemy musieli Panią/Pana odpowiednio zidentyfikować.
 • Posiada Pan/Pani prawo do:
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
  • dostępu do treści swoich danych;
  • żądania poprawiania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych po upływie okresu określonego w pkt.3 Klauzuli.
 • Fundacja Kultura Enter nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Podanie Fundacji Kultura Enter danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub warunkiem rejestracji Uczestnika wydarzenia artystycznego. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub rejestrację Uczestnika wydarzenia artystycznego.