SZTUKA WRAŻLIWOŚCI – PROJEKT PARTNERSKI

SZTUKA WRAŻLIWOŚCI – PROJEKT PARTNERSKI

Fundacja Kultura Enter w 2021 roku nawiązała współpracę partnerską z Warsztatami Kultury przy realizacji projektu „Sztuka wrażliwości”. Projekt zakłada cykl wydarzeń, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym i edukacyjnym skierowany do osób w spektrum autyzmu. To przestrzeń wolności w spektrum, gdzie osoby autystyczne mogą uczestniczyć i włączać się w kulturę. Zachęcamy do udziału w wyjątkowych działaniach kulturalnych poszerzających zarówno kompetencje artystyczne jak i wrażliwość na osoby ze szczególnymi potrzebami.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Więcej na stronie internetowej Organizatora: https://warsztatykultury.pl/sztuka-wrazliwosci oraz w jego mediach społecznościowych!

logo MKDNiS

Galeria