LampArt

LampArt to cykl interdyscyplinarnych warsztatów poświęconych wykorzystaniu światła w tworzeniu przedmiotów sztuki użytkowej i dzieł artystycznych. Głównym celem projektu jest stymulowanie kreatywności, twórczego działania, a także motywowanie do samodzielnego wytwarzania przedmiotów. Cykl upcyclingowych warsztatów tworzenia lamp wraz z prelekcjami poświęcony jest wykorzystaniu światła jako substancji dzieła artystycznego w samoistnych instalacjach świetlnych, jak również we współczesnej sztuce użytkowej.

Ideą przewodnią projektu „lampArt” jest rola światła w przestrzeni zarówno prywatnej, jak i publicznej, w której staje się ono medium artystycznej wyobraźni i umożliwia przekraczanie granic kompetencyjnych, osobowych i społecznych. Wszelkiego rodzaju sztuczne oświetlenie w obu tych przestrzeniach pełni dwojaką rolę. Oprócz funkcji podstawowej – rozświetlenia danej przestrzeni pełni również równie ważne funkcje, a mianowicie funkcje estetyczne, zarówno poprzez walor dekoracyjno-artystyczny samego źródła światła, jak i poprzez podniesienie walorów estetycznych oświetlanej przestrzeni.

Świetlne instalacje, zarówno użytkowe jak i stricte artystyczne w przestrzeni publicznej angażują lokalne społeczności i służą kreowaniu nowych doświadczeń odbiorców, poprzez wykorzystanie różnorodnych technologii świetlnych. Dlatego też działania projektowe będą nastawione na kształtowanie umiejętności i przekazywanie wiedzy z zakresu wykorzystania różnego rodzaju technologii w tworzeniu i eksponowaniu „źródeł światła”.

Głównym celem projektu jest stymulowanie kreatywności, twórczego działania, a także motywowanie do samodzielnego wytwarzania przedmiotów.

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie umiejętności praktycznych powiązanych z projektowaniem oraz wskazywanie ich zastosowania w życiu codziennym
  • propagowanie idei upcyklingu, „zero waste”, i „Do it Yourself”

Rezultaty jakościowe:

  • nabycie przez uczestników warsztatów kompetencji w zakresie rozwijania własnej kreatywności i elastycznego myślenia
  • wzrost umiejętności manualnych, nabycie nowych umiejętności praktycznych z dziedziny projektowania, wzornictwa i upcyclingu
  • wzrost zainteresowania kreatywnymi działaniami w obszarze sztuki
  • większa mobilizacja do samodzielnych poszukiwań, eksperymentów i twórczości uczestników

Galeria